Over Sport4kidz

Wie zijn wij?

 

Sport4kidz is een bedrijfsonderdeel van evenementenbureau Sportmomentje. Sport4kidz houdt zich bezig met het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van uiteenlopende Sport & Spel activiteiten voor basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en verenigingen uit Amsterdam en omstreken.

Ons team:

Arjan Petersen

Michiel Vervoort

Niek Remijn

Jimmy Chapman

Bas Elgersma

Visie / Wens

Alle werkzaamheden van Sport4kidz komen voort uit de maatschappelijk wens om kinderen meer (buiten) te laten sporten en bewegen. Helaas komen kinderen steeds minder in aanraking met een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten. Kinderen sporten (te) weinig of beoefenen maar 1 sport, waardoor ze te eenzijdig bewegen. Kinderen missen hierdoor niet alleen het plezier van sportactiviteiten, maar lopen ook verschillende fysieke, cognitieve en sociale achterstanden op. Denk hierbij aan achterstanden in samenwerken, normbesef, regels gebruiken en accepteren, rekening houden met elkaar en het leren omgaan met eigen talenten en beperkingen. Stuk voor stuk zijn dit achterstanden die invloed hebben op het gedrag van kinderen. Daarnaast speelt tegenwoordig ook het fysieke aspect, in de vorm van overgewicht , een steeds grotere rol bij de gezondheid van kinderen. Met het aanbieden van uiteenlopende sportieve kinderactiviteiten wil Sport4kidz bijdragen aan het tegengaan van de sociale achterstanden en negatieve fysieke aspecten bij kinderen. Zijn wij dan alleen maar maatschappelijk verantwoord bezig? Nee! Want wij wensen elk kind ook gewoon de fun en het plezier toe dat bij sport & spel hoort! Let’s Play!

×
X