Over Sport4kidz

Wie zijn wij?

Sport4kidz is een bedrijfsonderdeel van organisatiebureau Sportmomentje. Sport4kidz houdt zich bezig met het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van uiteenlopende Sport&Spel activiteiten voor basisschoolkinderen uit Amsterdam en omstreken.

Visie / Wens

Alle werkzaamheden van Sport4kidz komen voort uit een maatschappelijk wens, namelijk: kinderen moeten meer (buiten) kunnen sporten en bewegen. Tot niet zo heel lang geleden waren scholen de belangrijkste maatschappelijke instituties waar kinderen met sport en bewegen in aanraking kwamen. Doordat basisscholen niet meer verplicht worden om bewegingsonderwijs aan te bieden met een vakleerkracht, komen minder basisschoolkinderen in aanraking met een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten. Kinderen missen hierdoor niet alleen het plezier van sportactiviteiten, maar lopen ook verschillende cognitieve en sociale achterstanden op. Denk aan achterstanden in samenwerken en normbesef, regels gebruiken en accepteren, rekening houden met elkaar en het leren omgaan met eigen talenten en beperkingen. Stuk voor stuk zijn dit achterstanden die invloed hebben op het sociale gedrag van kinderen. Daarnaast speelt tegenwoordig ook het fysieke aspect, in de vorm van overgewicht , een steeds grotere rol bij de gezondheid van kinderen. De afgelopen jaren is er een sterke stijging te zien van het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht. Indien het sportbeleid de komende jaren ongewijzigd blijft, betekent dit dat deze kinderen de aankomende twintig jaar zorgen voor een verdubbeling van het aantal volwassen met overgewicht. Met het aanbieden van uiteenlopende sportieve kinderactiviteiten wil Sport4kidz bijdragen aan het tegengaan van de sociale achterstanden en negatieve fysieke aspecten bij Kinderen. Daarnaast wenst Sport4kidz elk kind het plezier toe dat bij sport&spel hoort!

Sport 4 kidz footer home

×